Sfera eteryczna

Każda ze sfer ma swoje właściwości. Na każdy byt, również na nas składają się wszystkie sfery. Jesteśmy bytem fizycznym, eterycznym, astralnym i mentalnym.

Jak już powiedzieliśmy wcześniej w sferze fizycznej funkcjonujemy w naszym codziennym życiu tu i teraz. Byt fizyczny jest bytem najbardziej kruchym i najmniej trwałym, ściśle połączonym z bytem eterycznym.

Ciało eteryczne jest jakby energetycznym odzwierciedleniem naszego organizmu. Ma ten sam kształt i te same składowe. W ciele fizycznym mamy serce i inne narządy wewnętrzne, w ciele eterycznym znajdziemy ich energetyczne odpowiedniki.

Wszelkie nieprawidłowości w ciele eterycznym rzutują na stan ciała fizycznego. Postrzegamy je jako choroby. Innymi słowy to energia eteryczna decyduje o jakości naszego bytu fizycznego, naszej witalności i żywotności. Zaburzenia eteryczne i co za tym idzie wszelkie dolegliwości fizyczne rzutują z kolei na nasze życie uczuciowe i aktywność umysłową (czyli inne, wyższe sfery).

Komentarze

Popularne posty