Stres w naszym życiu

To, jak odczuwamy stres i jak nań reagujemy zależy od naszej psyche, ale też to przeżycia psychiczne są głównymi źródłami stresu, który wpływa na cały nasz organizm. Nie bez powodu medycyna coraz częściej zalicza stres do głównych zagrożeń dla naszego zdrowia, a nawet życia. Choroby cywilizacyjne takie jak choroby układu krążenia (choroby naczyniowe i choroby serca) są nie tylko efektem złego odżywiania się, ale też braku higieny życia, nadmiaru stresu i braku umiejętności radzenia sobie z nim.

Reakcje związane ze stresem dzielimy na reakcje psychologiczne i fizjologiczne. Fachowo mówi się więc o psychologii i fizjologii stresu.

Psychologia stresu
W ujęciu psychologicznym objawy, przyczyny i skutki oraz metody radzenia sobie ze stresem dotyczą naszej psyche. Różne sytuacje wywołują u nas stres i różne są nań reakcje. U jednych czynnikiem stresogennym będzie stała obecność ludzi wokół, u innych – poczucie osamotnienia, a większość naszych psychicznych uwarunkowań ma swoje korzenie w naszym dzieciństwie, to wtedy kodowane są w nas różne wzorce zachowań i z tymi wzorcami musimy funkcjonować, chyba że w pewnym momencie życia będziemy potrafili się przeprogramować. Joga nam w tym pomoże, bo uczy pozostawania w zgodzie z samymi sobą, z otoczeniem, z kosmosem. Zdając sobie sprawę z tego, że jesteśmy częścią całości, ale też jednostką na tyle odrębną, że nie musimy być od nikogo zależni, bo zależymy tylko i wyłącznie od siebie nauczymy się żyć tak, by z życia czerpać przede wszystkim satysfakcję, by stymulować się pozytywnie i nie ulegać złym, destrukcyjnym emocjom.

Fizjologia stresu
Stres nie zawsze możemy wyeliminować, ale możemy opanować jego niekorzystne oddziaływanie na nasz organizm. W wyniku pojawienia się czynników stresogennych do głosu dochodzą nasze gruczoły, które oddziałując na różne narządy, na mięśnie i całe układy sprawiają, że organizm zaczyna się w pewnym sensie blokować na prawidłowe, pełne funkcjonowanie. Opanowanie asanów jogi i kilku technik relaksacyjnych (i nie tylko) pomoże nam w niwelowaniu tych objawów. Co najważniejsze likwidując skutki stresu tj. na przykład rozluźniając spięte mięśnie, słabiej reagujemy na przyczyny, nie poddajemy się im bezwolnie i osłabiamy ich oddziaływanie.

Komentarze

Popularne posty