Świat według jogi

Joga wyodrębnia kilka sfer aktywności. Poziom, na którym żyjemy to sfera fizyczna. Najniższa sfera całego kosmosu. Tutaj przejawiamy aktywność fizyczną, tu załatwiamy nasze sprawy, na poziomie fizycznym funkcjonujemy poprzez naszą fizyczność.

Pozostałe, wyższe sfery to kolejno: sfera eteryczna, psychiczna, myślowa i duchowa. Nad nimi wszystkimi góruje Duch Najwyższy czyli Atman.

Na podstawowym poziomie uczestniczymy w kosmosie ograniczając się do sfery fizycznej, choć w rzeczywistości w różnych stanach naszego ciała i umysłu przenikamy również sfery wyższe.

Na poziomie fizycznym nasza percepcja i nasza świadomość ograniczają się do możliwości naszych ciał i naszego mózgu (w sensie jak najbardziej fizjologicznym). Świat postrzegamy zmysłami przy pomocy systemu nerwowego. Jednak nie funkcjonujemy w fizycznym oderwaniu od reszty kosmosu - każda nasza aktywność psychiczna, łącznie z uczuciami jest łącznikiem z wyższymi poziomami.

Komentarze

Popularne posty